RADYASYON ve İSG KURSU

Radyasyon ve
İSG Kursu


Kursa Davet

Gıdadan enerjiye, sağlıktan endüstriye, tarımdan teknolojiye kadar yaşantımızın her anında var olan radyasyon ve radyasyon kullanımı büyük önem taşımaktadır. Sağlıkta, endüstride ve pek çok farklı uygulamada radyasyona maruz kalım sonucunda ortaya çok ciddi risklerin çıkabileceği epidemiyolojik çalışmalar sonucu bilinmekte ve hatta gerekli önlemler alınmadığı takdirde alınan dozun artışına bağlı olarak kanser riskinin artması da şüphesiz en ciddi etki olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, kişilerin ve çevrenin radyasyona maruz kalma olasılığına karşı gerekli önlemlerin ve korunma yöntemlerinin önemini bilinmesi gerekmektedir. Radyasyon risklerini bilmemize rağmen çalışmalarımızda yararları gözetilerek kullanılmaktadır. Fayda-zarar dengesi içinde kullanımı ve korunma yöntemlerinin bilinmesi risk azaltımında önemli bir rol oynar.

İş yeri Hekimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarını hedef alan bu kursta teorik ve uygulamalı derslerde radyasyonu tanımlama, radyasyondan korunma ve riskler de dahil olmak üzere hangi durumda nasıl acil eylem planlarının uygulanacağına dair konular ele alınacaktır. Türkiye’de konusunda uzman çok değerli hocalarımız ve kamu kuruluş yetkililerinin katkı sağlayacağı bu kursta sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

03 Aralık 2022 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ndeki Kurs Salonunda görüşmek dileğiyle…

Doç. Dr. Ayşegül Yurt
Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan


Kurs
Programı

Saat Konu ve Konuşmacı
09.00-09.15 Açılış, Hoş geldiniz ve Tanışma
09.15-09.45 Radyasyon nedir? Radyasyon kaynakları ve kullanım alanları
Ali Halaç
09.45-10.30 Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler
Hüseyin Gündüz
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-11.40 Ulusal Mevzuatımızda Radyasyondan Korunma, Radyasyon Güvenliği ve Denetimler
11.00-11.20 Nükleer Düzenleme Kurumu “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği”
Mehmet Yıldız
11.20-11.40 Radyasyon Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
İSGÜM
11.40-12.15 Endüstriyel Alanlarda Radyasyon Kaynakları, Maruz Kalım, Risk Değerlendirme ve Korunma
Devrim Demirağ
12.15-13.30 Öğle Arası
13.30-14.15 İyonlaştırıcı ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Kullanım Alanları ve Risk Değerlendirmeleri
Arzu Fırlarer
14.15-14.45 Radon Ölçümü veya Elektromanyetik Alan (EMA) örneklemesi
Harun Duyu
14.45-15.00 Kahve Arası
15.00-15.30 Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Risk Değerlendirmeleri
Deniz Öner
15.30-16.00 Radyasyon Çalışanlarında Sağlık İzlemi
Ayşe Coşkun Beyan
16.00 Uygulama
17.00 Radyasyondan Korunmada Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
Ayşegül Yurt
Kursa Kayıt Ol


312 466 70 00

Kongre ile ilgili bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.