Bilimsel Program

Radyasyondan korunma alanındaki gelişmeleri, çok taraflı biçimde, akademiden, düzenleyici kuruluşlardan, sanayiden, tedarikçilerden ve uygulayıcılardan katılacak yerli ve yabancı uzmanlar ile birlikte tartışacağız.
  • 1. GÜN – 2 Aralık 202, Cuma
  • 2. GÜN – 3 Aralık 2022, Cumartesi
  • 3. GÜN – 4 Aralık 2022, Pazar

2 Aralık 202, Cuma

08.30 – 10.00    Kayıt ve Açılış Töreni

AÇILIŞ KONUŞMASI

10.00 – 10.15    Açılış Töreni

Konuşmacı: Ahmet BOZKURT (RADKOR), Yılmaz TEZCAN (AYBÜ)

OTURUM I       Nükleer Tesislerde Nükleer Güvenlik, Emniyet ve Radyasyondan Korunma

Oturum Başkanı: Korcan KAYRIN

10.15- 11.00     Radiation Protection Program to be Implemented in Akkuyu NPP

Konuşmacı: Olga MOMOT (online)

11.00 – 11.30  Kahve Arası

11.30 – 12.00  Nükleer Emniyet

Konuşmacı: Şebnem UDUM

12.00 – 12.30    Nükleer Tehdit ya da Tehlike Durumunda Halkın Radyasyondan Korunması

Konuşmacı: Veda DUMAN KANTARCIOĞLU

12.30- 13.00     IV. Nesil Ergimiş Tuz Reaktörlerinde Nükleer Güvenlik Prensipleri

Konuşmacı: Hüseyin AYHAN

13.00 – 14.00     Öğle Arası

OTURUM II      Tanı ve Tedavi Uygulamalarında Radyasyondan Korunma

Oturum Başkanı: Doğan BOR

14.00 – 14.30    Radyolojide Tanısal Referans Doz Düzeylerinin Önemi ve Ülkemizdeki Durum

Konuşmacı: Gökçe Kaan ATAÇ

14.30 – 15.00    Girişimsel İncelemelerde Hasta ile Çalışan Dozları ve Maruz Kalınan Riskler

Konuşmacı: Turan OLGAR

15.00 – 15.45    Are We in the Era of Low or High Patient Doses in CT Imaging?

Konuşmacı: Madan REHANI (online)

15.45 – 16.00     Kahve Arası

OTURUM III     Radyasyon Riskleri

Oturum Başkanı: Fatma YURT ONARAN

16.00 – 16.30     Düşük Doz Radyasyon Riskleri ve Yeni Yaklaşımlar

Konuşmacı: Doğan BOR

16.30 – 17.00      Non-iyonize Radyasyon ve Riskleri

Konuşmacı: Arzu FIRLARER

17.00 – 17.30      Radyobiyolojik Riskler

Konuşmacı: Deniz ÖNER

3 Aralık 2022, Cumartesi

OTURUM I       Tanı ve Tedavi Uygulamalarında Radyasyon Optimizasyonu

Oturum Başkanı: Turan OLGAR

09:30 – 10:00    Parçacık Tedavi Sistemleri ve Türkiye’deki Yeri

Konuşmacı: Dinçer YEĞEN

10.00 – 10.30    Pandemi Döneminde Radyasyon Tedavisinde Adaptif Zaman Yönetimi

Konuşmacı: Aysun İNAL

10.30-11.00    Kahve Arası

11.00 – 11.30    Nükleer Tıpta Bilgisayar Modellemeleri ve Tedavi Dozlarının Optimizasyonu

Konuşmacı: Türkay TOKLU

11.30 – 12.15    Radiation Safety Culture in Healthcare 

Konuşmacı: Claire-Louise CHAPPLE (online)

12.15- 13.30     Öğle Arası

OTURUM II      Radyasyondan Korunma Mevzuatı

Oturum Başkanı: Ayşegül YURT

13.30 – 14.00    Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Mevzuatımız ve Organizasyon Yapımız – Nükleer Düzenleme Kanunu’nun İçeriği

Konuşmacı: Fatma ONAT NALBANT, Kübra ŞENGÜL

14.00 – 14.30    Sağlık Bakanlığı Yönetmelik Değişiklikleri

Konuşmacı: Türkay TOKLU

14.30 – 15.00    İş Güvenliği Mevzuatında Radyasyon Güvenliği

Konuşmacı: Begüm Gökçe SİLSÜPÜR

15.00 – 15.30    Panel: Yönetmelikler Üzerine STK Görüşleri

Panelistler:
Gökçe Kaan ATAÇ (TRD Temsilcisi)
Sezin YÜCE (TROD Temsilcisi)
Tevfik Fikret ÇERMİK (TNTD Temsilcisi)
Tamer BAŞER (MFD Temsilcisi)

15.30 – 16.00     Kahve Arası

OTURUM III     Sözlü ve Poster Bildiriler

Oturum Başkanı: Şule ERGÜN, Nur KODALOĞLU

16.00-16.10  Yapay Sinir Ağları ile Radyasyon Dozu Tahmini
Mehmet YÜKSEL

16.10-16.20  Borçka Karagölden Alınan Su Örneklerinde Doğal Radyoaktivite Analizi
Serdar DİZMAN

16.20-16.30   Gama Dedektörleri için Uzaktan Kontrollü Örnek Değiştirici
Yasin KARAN

16.30-16.40  Kemik Metastazı Olan Hastalara Uygulanan Stereotaktik Vücut Radyoterapisi Tedavi Tekniğinin TLD-
100H Dozimetreleri ile Alan Dışı Dozların İncelenmesi
Kemal Fırat OĞUZ

16.40-16.50  Brakiterapide TLD-100H Dozimetreleri ile İyonlaştırıcı Radyasyon Doz Değerlerinin Araştırılması
Kemal Fırat OĞUZ

16.50-17.00  EDDK ile HKHS Karşılaştırılması ve Yeni Bir Kavram Olarak EDDK’nın Kullanılması
Fatma NALBANT

17.00-17.10  Yttrium-90 ile Transarteriyel Radyoembolizasyon Tedavisinde Hekim ve Çalışanların Radyasyon Dozları
Çağrı İŞERİ

17.10-17.20  Radyasyon Kalkanı Polimer-Çimento/SeO2/ BN Nanokompozitleri
Taylan BAŞKAN

4 Aralık 2022, Pazar

OTURUM I       Kişisel Dozimetri

Oturum Başkanı: Çelik TARIMCI

09.00 – 09.30     İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi – Birincil ve İkincil Standartlar

Konuşmacı:    Erinç REYHANİOĞLU

09.30 – 10.00    Ülkemizde Dozimetri Servisi Resmi ve Özel Kuruluşların Çalışmaları

Konuşmacı: Hüseyin GÜNDÜZ

10.00 – 10.30     Ülkemizde Dozimetri Servisi Resmi ve Özel Kuruluşların Çalışmaları

Konuşmacı: Hande ÇİFTÇİ

10.30 – 11.00     Kahve Arası

OTURUM II      Endüstriyel Uygulamalarda RK

Oturum Başkanı: Mehmet YÜKSEL

11.00 – 11.30    Hurda Atık Yönetimi ve RK

Konuşmacı: Ümit Yaşar OCAK

11.30 – 12.00    Gazi Emir Sahasındaki Mevcut Durum ve Gelişmeler

Konuşmacı: Hatice YÜKSEL, Betül AYDIN KÜÇÜKAY

12.00 – 12.30    Endüstriyel Radyasyon Uygulamalarında Yeni Teknolojiler ve Yaşanan Sorunlar

Konuşmacı: Devrim DEMİRAĞ

12.30 – 13.00    KBRN Uygulamaları

Konuşmacı: Levent KENAR

13.00      Kapanış Töreni312 466 70 00

Kongre ile ilgili bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.